Μελετητικό Γραφείο Ι.Γ.ΦΙΛΙΑ

Το γραφείο παρέχει την εκπόνηση Τεχνικών Μελετών / συμβουλευτικές υπηρεσίες / επιβλέψεις για Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα, που αφορούν εγκαταστάσεις για:

 • Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια (όπως μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, γραφείων, δημοσίας διοίκησης, πολιτιστικών κέντρων, μουσείων, θεάτρων)
 • Δημοσίους Χώρους (όπως αρχαιολογικών χώρων, πάρκων, πλατειών, παραλιών)
 • Οργανισμούς κοινής ωφελείας (όπως οδών, εταιρειών ύδρευσης - αποχέτευσης, ΕΕΛ, ΕΕΝ, ΧΥΤΑ)
 • Βιομηχανικές Εφαρμογές

καλύπτοντας τα πεδία:

 • Συστημάτων Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού, Αυτοματισμού
 • Συστημάτων Ασθενών Ρευμάτων (Ασφάλεια, CCTV, Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Δικτύων Δεδομένων)
 • Συστημάτων Ισχυρών Ρευμάτων με τάση λειτουργίας ως και 20kV
 • Υδραυλικών Συστημάτων (ύδρευση / αποχέτευση / άρδευση)
 • Συστημάτων Θέρμανσης
 • Συστημάτων Θέρμανσης μεγάλης κλίμακας με την χρήση συσκευών (ανοικτής / κλειστής) ακτινοβολίας ΦΑ / LPG
 • Συστημάτων Θέρμανσης μεγάλης κλίμακας με την χρήση συσκευών αερόθερμων ΦΑ / LPG
 • Συστημάτων HVAC (Θέρμανσης – Εξαερισμού – Κλιματισμού)
 • Συστημάτων HVAC με την χρήση αντλιών θερμότητας ΦΑ / LPG κύκλου απορρόφησης
 • Ενδοδαπέδια συστήματα Θέρμανσης - Δροσισμού με αντλίες θερμότητας Γεωθερμίας ή Αέρα - Νερού
 • Ανελκυστήρων
 • Συστημάτων Διανομής / Χρήσης καυσίμων Αερίων (φυσικό αέριο - Βιοαέριο ΧΥΤΑ)
 • Συστημάτων Φωτισμού (εσωτερικών χώρων / εξωτερικών χώρων / οδών)
 • Ηλεκτρομηχανολογικών υδραυλικών έργων (ύδρευση / αποχέτευση / άρδευση)
 • Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία
 • Αντικεραυνική Προστασία

Σε συνδυασμό με τους προαναφερόμενους τύπους έργων αλλά και ανεξάρτητα το γραφείο έχει την δυνατότητα εκπόνησης μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής ερεύνης.