Συνεργασίες

Λαμβάνοντας υπόψη τον συνήθη διεπιστημονικό χαρακτήρα των μελετητικών εργασιών εντός ενός μεταβλητού περιβάλλοντος, το γραφείο έχει βασίσει την επαγγελματική του πολιτική σε μακροπρόθεσμες σχέσεις συνεργασίας με στόχο την διατήρηση ενός συνολικού υψηλού μελετητικού επιπέδου.

Ανάλογα με την φύση του μελετητικού αντικειμένου το γραφείο συμμετέχει σε ομάδες με:

Μελετητικά γραφεία:

Αρχιτεκτόνων

 • Αθανάσιος ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ (University of Texas)
  Θεσσαλονίκη
  email: apist@tee.gr
 • Μαρία Ροδοκανάκη (TU-Muenchen)
  Θεσσαλονίκη
  email: nnous@tee.gr
 • Δημήτριος ΣΙΜΩΝΗΣ (IUA-Venezia)
  Θεσσαλονίκη
  email: simonis@tee.gr

Πολιτικών Μηχανικών

 • DKND Engineers ΟΕ
  (Υδραυλικά - Οδοποιία - Στατικά)
  Θεσσαλονίκη
  email: nxatzis@tee.gr

Περιβαλλοντολόγων

Φωτοτεχνίας

Εργοληπτικές εταιρείες (μελετοκατασκευές):

Με τους προαναφερθέντες συνεργάτες υφίστανται συνεργασίες τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 χρόνια και σε περισσότερα από δύο έργα.