Πτυχία - Άδειες

Το γραφείο μελετητού διαθέτει:

 • εν ενεργεία μελετητικό πτυχίο της ΓΕΜ (ΥΠΕΧΩΔΕ) στις μελετητικές κατηγορίες:
  09: Μελέται Ηλεκτρολογικαί -Μηχανολογικαί - Ηλεκτρονικαί / Τάξεως: Γ
  (αντιστοιχεί σε ελάχιστη 12-ετή μελετητική εμπειρία)
  05: Μελέται Οργάνωσης και επιχειρησιακής ερεύνης / Τάξεως: B
  (αντιστοιχεί σε ελάχιστη 8-ετή μελετητική εμπειρία) [Α.Μ.: 9459]

 • όλες τις απαιτούμενες εγγραφές και αδειοδοτήσεις για τις ασκούμενες δραστηριότητες:
  - Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος με εγγραφή στο ΤΕΕ [Α.Μ.: 47771]
  - Άδεια εγκαταστάτου - μελετητή Ηλεκτρολόγου απεριορίστου ισχύος [Α.Μ.: Θ1625]
  - Άδεια εγκαταστάτου - μελετητή Μηχανολόγου [Α.Μ.: Θ1601]
  - Εγγραφή Πολεοδομία Θεσσαλονίκης [Α.Μ.: 5763
  - Εγγραφή Πολεοδομικό γραφείο Καλαμαριάς [Α.Μ.: 331]
  - Εγγραφή Πολεοδομικό γραφείο Αρναίας [Α.Μ.: 517]
   
 • Άδεια Προσωρινού Ενεργειακού Επιθεωρητού Β! Κατηγορίας Κτιρίων – Εγκαταστάσεων Κλιματισμού- Λεβητοστασίων (ΑΜ 471)

 • Για την μελετητική δραστηριότητα έχει συναφθεί Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης με πανευρωπαϊκή κάλυψη
    (Professional Liability Insurance for Technical Consulting and Planning Activities)