Εγκαταστάσεις Ύδρευσης

Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός εγκαταστάσεων:

€1.825.000,00

Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) Γαλατσίου, Αχαρνών, Πολυδενδρίου:

Θέση:

Αττική

Τύπος έργου:

Διυλιστήρια Ποσίμου Νερού

Χρόνος Μελέτης:

1999

Φορέας:

ΕΥΔΑΠ

Υπ. Ανάδοχος

ΚΞ Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Κωνσταντινίδης Α.Ε. - G. Putignagno e Figli SRL

Τύπος εγκαταστάσεων: Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας - Συστήματα εφεδρικής ηλ. τροφοδοσίας και Σύστημα Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού / Αυτοματισμού (Κλίνες Διύλισης - Δοσιμετρικές Διατάξεις - Μετρητικές και ελεγκτικές διατάξεις - Αυτόματες διατάξεις παραγωγής χημικών)

Τηλεέλεγχος Τηλεχειρισμός Συστήματος Ύδρευσης Δήμου Πικρολίμνης Κιλκίς:

Θέση:

Νομός Κιλκίς

Τύπος έργου:

Αυτοματισμός Δικτύου Ύδρευσης

Χρόνος Μελέτης:

2002

Φορέας:

Δήμος Πικρολίμνης

Υπ. Ανάδοχος

Ορέστης Α. Μεσοχωρίτης ΕΔΕ

Τύπος εγκαταστάσεως: Ασύρματο Σύστημα Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού / Αυτοματισμού συστήματος Δεξαμενών - Αντλιοστασίων - Βαλβίδων

Μονάδα Απομάκρυνσης Αρσενικού Ποσίμου Νερού:

Θέση:

Χαλκιδική

Τύπος έργου:

Μονάδα Απομάκρυνσης Αρσενικού Ποσίμου Νερού

Χρόνος Μελέτης:

2004

Φορέας:

Δήμος Ν. Τρίγλιας

Υπ. Ανάδοχος

ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΑΤΕ

Τύπος εγκαταστάσεων: Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας - Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός - Συστήματα Αυτοματισμού

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) Δήμου Δεσκάτης:

Θέση:

Δεσκάτη

Τύπος έργου:

Διυλιστήρια Ποσίμου Νερού

Χρόνος Μελέτης:

2007

Φορέας:

Δήμος Δεσκάτης

Ανάδοχος

Κόκκινος ΑΤΕΕ

  Σύνταξη Αναλυτικού Τιμολογίου - Προϋπολογισμού έργου βάση υφισταμένης μελέτης