Εγκαταστάσεις Αποχέτευσης

Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός εγκαταστάσεων:

€4.851.000,00

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Φούρκας:

Θέση:

Φούρκα Ν.Χαλκιδικής

Τύπος έργου:

Βιολογικός Καθαρισμός Αστικών Λυμάτων

Χρόνος Μελέτης:

2002

Φορέας:

Δήμος Κασσάνδρας Ν.Χαλκιδικής

Υπ. Ανάδοχος

ΚΞ Εχέδωρος ΑΤΕ - Αφοι Κυρομίτη ΑΤΕ

Τύπος εγκαταστάσεων:

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις - Σύστημα Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού / Αυτοματισμού - Κτιριακές Εγκαταστάσεις - Συστήματα Εσωτερικού / Εξωτερικού Φωτισμού - Αντικεραυνική Προστασία - Πυρασφάλεια

Αποχέτευση Δήμου Ομηρούπολης Νομού Χίου:

Θέση:

Νήσος Χίος

Τύπος έργου:

Αυτοματισμός Δικτύου Αποχέτευσης

Χρόνος Μελέτης:

2003

Φορέας:

Δήμος Ομηρούπολης Νομού Χίου

Τύπος εγκαταστάσεως: Σύστημα Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού / Αυτοματισμού 5 αντλιοστασίων μέσω δικτύου GSM - Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις ενός νέου αντλιοστασίου με εφεδρική ηλ. τροφοδοσία - Αντικεραυνική Προστασία

Αποχέτευση Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Δίου Πιερίας:

Θέση:

Ν.Πιερίας - Δήμος Δίου

Τύπος έργου:

Νέο Δίκτυο Αποχέτευσης

Χρόνος Μελέτης:

2003

Φορέας:

Δήμος Δίου Νομού Πιερίας

Τύπος εγκαταστάσεων:

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις τριών νέων αντλιοστασίων με εφεδρική ηλ. τροφοδοσία και Σύστημα Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού / Αυτοματισμού

Επέκταση - Βελτίωση ΕΕΛ Πόλης Καβάλας:

Θέση:

Καβάλα

Τύπος έργου:

Βιολογικός Καθαρισμός Αστικών Λυμάτων

Χρόνος Μελέτης:

2005

Φορέας:

Νομ. Αυτοδιοίκηση Καβάλας - ΔΕΥΑ Καβάλας

Υπ. Ανάδοχος

Εχέδωρος ΑΤΕ

Τύπος εγκαταστάσεων:

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις - Σύστημα Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού / Αυτοματισμού - Κτιριακές Εγκαταστάσεις - Συστήματα Εσωτερικού / Εξωτερικού Φωτισμού - Αντικεραυνική Προστασία - Πυρασφάλεια

Αποχέτευση Δήμου Χαλκιδόνας:

Θέση:

Δήμος Χαλκιδόνας

Τύπος έργου:

Νέο Δίκτυο Αποχέτευσης - ΕΕΛ

Χρόνος Μελέτης:

2006

Φορέας:

Δήμος Χαλκιδόνας Ν. Θεσσαλονίκης

Τύπος εγκαταστάσεων:

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις 9 νέων αντλιοστασίων με εφεδρική ηλ. τροφοδοσία - Κεντρικό Σύστημα Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού / Αυτοματισμού (Αντλιοστάσια - ΕΕΛ)

Κοινή ΕΕΛ Δήμων Ηράκλειας - Σιδηροκάστρου - Σκοτούσας:

Θέση:

Νομός Σερρών

Τύπος έργου:

Νέα ΕΕΛ

Χρόνος Μελέτης:

2009

Φορέας:

ΔΕΥΑ Ηράκλειας

Υπ. Ανάδοχος

Μηχανική Περιβάλλοντος ΑΕ

Τύπος εγκαταστάσεων:

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις - Σύστημα Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού / Αυτοματισμού - Κτιριακές Εγκαταστάσεις - Συστήματα Εσωτερικού / Εξωτερικού Φωτισμού - Αντικεραυνική Προστασία - Πυρασφάλεια