Εγκαταστάσεις Οδοφωτισμού

Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός εγκαταστάσεων:

€4.298.000,00

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ / ΑΝΑΔΟΧΟΣ (ΕΡΓΟΥ ή ΜΕΛΕΤΗΣ)

- Είσοδος Νέας Καλλικράτειας

2000

Δήμος Ν. Καλλικράτειας - Χαλκιδική

- Δακτύλιος Πόλης Λάρισας

2000/01

ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ

DKND Engineers OE

- Κάθετος Άξονας (45.1.4) Κωσταράζι - Α.Ορεστικό

2001

Εγνατία Οδός ΑΕ

DKND Engineers OE

- Κόμβοι Περιφερειακού Πόλης Σερρών (61.1.1)

2001/02

Εγνατία Οδός ΑΕ

Αφοι Μεσοχωρίτη ΑΤΕ

- Ηλεκτροφωτισμός οδών Δήμου Κιλκίς

2002

Δήμος Κιλκίς

- Κόμβος Προμαχώνα (60.3.4)

2002

Εγνατία Οδός ΑΕ

Αφοι Μεσοχωρίτη ΑΤΕ

- Αντικατάσταση Γέφυρας Beley Αξιού

(Κοιν. Οδός Πρόχωμα - Κουφάλια)

2003

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσ/νίκης

Αφοι Μεσοχωρίτη ΑΤΕ

- Βελτίωση ΕΟ Ιωαννίνων - Δωδώνης

2003

Περιφέρεια Ηπείρου

DKND Engineers OΕ

- Κάθετος Άξονας: Αρδάνιο - Ορμένιο: - Τμήμα 80.9.2

2004

Εγνατία Οδός ΑΕ

ΚΞ Ιόνιος ΑΕ - Αφοι Μεσοχωρίτη ΑΤΕ - Φίλιππος ΑΕ

- Κάθετος Άξονας: Αρδάνιο - Ορμένιο: Τμήμα 80.9.2-80.10 - ΑΚ ΟΡΜΕΝΙΟΥ - ΑΚ ΠΤΕΛΕΑΣ

2005

Εγνατία Οδός ΑΕ

ΚΞ Ιόνιος ΑΕ - Αφοι Μεσοχωρίτη ΑΤΕ - Φίλιππος ΑΕ

- Κάθετος Άξονας: Αρδάνιο - Ορμένιο:Τμήμα 80.8.1 - ΑΚ ΡΥΖΙΩΝ - ΑΚ ΜΑΡΑΣΙΩΝ

2006

Εγνατία Οδός ΑΕ

ΚΞ Ιόνιος ΑΕ - Αφοι Μεσοχωρίτη ΑΤΕ - Φίλιππος ΑΕ

- Κάθετος Άξονας Τμήμα 60.3.4 - ΑΚ ΡΟΥΠΕΛ - ΗΜΙΓΕΦΥΡΕΣ Γ1-Γ4

2007

Εγνατία Οδός ΑΕ

Αφοι Μεσοχωρίτη ΑΤΕ

- Σύνδεση ΕΟ57 με ΕΠΟ Δράμας - Κουδουνίων Ισόπεδοι κόμβοι 1 και 2

2007

ΔΔΕ ΤΣΕ Γραφείο Καβάλας

ΚΞ JV ALPINE - Φίλιππος ΑΕ


Τύπος εγκαταστάσεων: Ηλεκτροφωτισμός Οδών - Κόμβων - Γεφυρών - Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση