Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής

Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός εγκαταστάσεων:

€50.000,00

ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 390MW):

Θέση:

Θεσσαλονίκη

Τύπος έργου:

Κατασκευή Εγκαταστάσεως Ηλεκτροπαραγωγής

Χρόνος Μελέτης:

2005

Φορέας:

Thessaloniki Power SA - HELPE

Ανάδοχος: VATECH HYDRO - CMI

Τύπος εγκαταστάσεων:

Εγκατάσταση τοπικής Ηλ. Τροφοδοσίας - Εγκατάσταση Εξωτερικού Ηλεκτροφωτισμού