Εγκαταστάσεις Άρδευσης

Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός εγκαταστάσεων:

€2.550.000,00

Αρδευτικά Έργα Νομού Γρεβενών:

Θέση:

Νομός Γρεβενών

Τύπος έργου:

Νέα Δίκτυα Άρδευσης από δεξαμενές τροφοδοτούμενες μέσω αντλιοστασίων από φράγματα

Χρόνος Μελέτης:

2000 - 2002

Φορέας:

ANKO AE

Τύπος εγκαταστάσεων:

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις - Σύστημα αυτοματισμού επτά νέων αντλιοστασίων με τέσσερις έως έξη αντλίες και διπλούς μετασχηματιστές με ισχύ από 160 - 800 kVA (Αντλιοστάσια Αγ.Γεωργίου, Κέντρου, Αιμιλιανού, Κατάκαλης, Φελλίου, Ποντινής, Αμυγδαλιών)