Έργα Υποδομών

Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

 • Ανάπλαση ΧΥΤΑ Λιοσίων 1
 • Ανάπλαση ΧΥΤΑ Δερβενίου
 • Ανάπλαση ΧΥΤΑ Ταγαράδων 1
 • Ανάπλαση ΧΥΤΑ Λιοσίων 2
 • Κατασκευή ΧΥΤΑ Άμφισσας
 • Κατασκευή ΧΥΤΑ ΙΙ Δυτικής Αττικής Λιόσια 3
 • Κατασκευή ΧΥΤΑ ΒΔ Νομού Θεσσαλονίκης και οδός πρόσβασης
 • Ανάπλαση ΧΥΤΑ Ταγαράδων 2
 • Κατασκευή ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Κιλκίς

Εγκαταστάσεις Ύδρευσης

 • Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού Γαλατσίου, Αχαρνών, Πολυδενδρίου
 • Τηλεέλεγχος Τηλεχειρισμός Συστήματος Ύδρευσης Δήμου Πικρολίμνης Κιλκίς
 • Μονάδα Απομάκρυνσης Αρσενικού Ποσίμου Νερού Δήμου Νέας Τρίγλιας
 • Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) Δήμου Δεσκάτης

Εγκαταστάσεις Αποχέτευσης

 • Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φούρκας
 • Αποχέτευση Δήμου Ομηρούπολης Νομού Χίου
 • Αποχέτευση Δ.Δ. Δήμου Δίου Πιερίας
 • Επέκταση - Βελτίωση ΕΕΛ Πόλης Καβάλας
 • Αποχέτευση Δήμου Χαλκιδόνας
 • Κοινή ΕΕΛ Δήμων Ηράκλειας - Σιδηροκάστρου - Σκοτούσας

Εγκαταστάσεις Άρδευσης

 • Αρδευτικά Έργα Νομού Γρεβενών

Εγκαταστάσεις Οδοφωτισμού

 • Έργα στην Βόρειο Ελλάδα

Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής

 • Ατμογεννήτρια Ανάκτησης Θερμότητας σε μονάδα συνδυασμένου κύκλου (390MW)