Νομική Σημείωση

Εθνικές και διεθνείς νομολογίες καταλογίζουν πλέον ευθύνες σε κατόχους ιστοσελίδων ή / και διαδικτυακων τόπων σχετικές με το περιεχόμενο και την μορφή ιστοσελίδων του διαδικτύου για τις οποίες παρέχονται διασυνδέσεις μέσω links ή banners από τις δημοσιευμένες ιστοσελίδες τους.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν συμπεριληφθεί συνδέσεις (links) που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες / διαδικτυακούς τόπους.
Για όλες αυτές τις διασυνδέσεις ισχύει η ακόλουθη δήλωση:

"Τονίζεται ξεκάθαρα ότι δεν επηρεάζουμε κατ' οιονδήποτε τρόπο και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την διαμόρφωση και το περιεχόμενο των σελίδων για τις οποίες παρέχονται διασυνδέσεις. Για τον λόγο αυτό διαχωρίζουμε απόλυτα την θέση μας από όλα τα περιεχόμενα όλων των ιστοσελίδων και των υποσελίδων τους για τις οποίες παρέχονται διασυνδέσεις από το σύνολο του διαδικτυακού μας τόπου, που φέρει τον διακριτικό τίτλο www.filias-engineering.com.

Η δήλωση αυτή ισχύει για όλες τις διασυνδέσεις που δημοσιεύονται στην βασική ιστοσελίδα (homepage) του παρόντος διαδικτυακού τόπου και για τα περιεχόμενα όλων των ιστοσελίδων στις οποίες οδηγούν συνδέσεις (links) ή banners."