Ιωάννα ΣΟΥΛΙΔΟΥ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΟΥΛΙΔΟΥ
ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΑ
ΗΜΕΡ./ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 26.06.1961 / Θεσσαλονίκη
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική
ΣΠΟΥΔΕΣ: Διπλ.Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ
ΓΛΩΣΣΕΣ: Άριστα: Ελληνικά, Αγγλικά, Τούρκικα
ΜΕΛΟΣ: TEE (http://www.tee.gr/)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • Εξωτερικός Συνεργάτης Κ.Μυστακόπουλος & Συνεργάτες - Αθήνα - Επίβλεψη Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων
  • Εξωτερικός Συνεργάτης Δ.Λ.Π. Εταιρεία Αρχιτεκτονικών Μελετών Δωρής-Λαμπριανίδου-Πανταβός ΕΕ - Αθήνα - Μελέτες Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων
  • Εξωτερικός Συνεργάτης (ΜΗΚΕΑ ΕΠΕ) - ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΕ Μελέτη - Επίβλεψη Ιδιωτικών Έργων
  • Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης με ΑΠΥ - Γραφείο Μελετητού Ι.Γ. ΦΙΛΙΑ - Θεσσαλονίκη
    Συμμετοχή στην εκπόνηση Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Κατέχει από τον Ιανουάριο 2010 εν ενεργεία μελετητικό πτυχίο της ΓΕΜ (ΥΠΕΧΩΔΕ) στις μελετητικές κατηγορίες:
09: Μελέται Ηλεκτρολογικαί -Μηχανολογικαί - Ηλεκτρονικαί / Τάξεως: B (αντιστοιχεί σε 8-ετή μελετητική εμπειρία)
14: Μελέται Ενεργειακαί / Τάξεως: Α (αντιστοιχεί 4-ετή μελετητική εμπειρία)
[Α.Μ.: 22491]

email: isoulidou@teemail.gr