Άγγελος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΜΕΡ./ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10.06.1966 / Θεσσαλονίκη
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική
ΣΠΟΥΔΕΣ:
 • Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. ΣΤΕΦ ΤΕΙ Θεσ/νίκης
 • Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών - University of North London UNL
  Bachelor of Engineering
 • Διπλ.Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΑΠΘ
ΓΛΩΣΣΕΣ: Άριστα: Ελληνικά, Αγγλικά
ΜΕΛΟΣ: TEE (http://www.tee.gr/)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 • Πρακτική Άσκηση ΔΕΗ Υποσταθμός – Δίκτυο Μεταφοράς Β.Ελλάδος Θεσσαλονίκη
 • Πρακτική Άσκηση SIEMENS Τηλεβιομηχανική ΑΕ Παραγωγή Τηλεπικοινωνιακού Υλικού Θεσσαλονίκη
 • Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης Εταιρίες παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών
  • Ηλεκτρονικές Κατασκευές
  • Σχεδίαση Τυπωμένων Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
 • Σμηνίτης Π.Α. Τεχνικός Ενσυρμάτων Δικτύων
 • Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης με ΑΠΥ - Γραφείο Μελετητού Ι.Γ. ΦΙΛΙΑ - Θεσσαλονίκη
  Συμμετοχή στην εκπόνηση Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Κατέχει από τον Ιανουάριο 2005 εν ενεργεία μελετητικό πτυχίο της ΓΕΜ (ΥΠΕΧΩΔΕ) στις μελετητικές κατηγορίες:
09: Μελέται Ηλεκτρολογικαί -Μηχανολογικαί - Ηλεκτρονικαί / Τάξεως: Α (αντιστοιχεί σε 4-ετή μελετητική εμπειρία)
15: Μελέται Βιομηχανικαί / Τάξεως: Α (αντιστοιχεί 4-ετή μελετητική εμπειρία)
[Α.Μ.: 17794]