Επικοινωνία

E-mail: mail@filias-engineering.com
Phone: +30 2310 251284
Fax: +30 2310 225621

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Μελετητικό Γραφείο Ι.Γ. ΦΙΛΙΑ
Καρόλου Ντήλ 28
GR-54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ