Ιδιωτικά Kτίρια κατοικιών / γραφείων / καταστημάτων

Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός εγκαταστάσεων:

€ 1.278.000,00

Τριόροφο Κτίριο Γραφείων με ισόγεια καταστήματα και υπόγειο

Θέση: Θέρμη Θεσσαλονίκης
Τύπος έργου: Νέο κτίριο
Χρόνος Μελέτης: 1996
Φορέας: τοπικός εργολάβος
Τύποι εγκαταστάσεων: Θέρμανση - Κλιματισμός τμηματικά (fan coil units) - Φωτοτεχνία εσωτερικού χώρου - Ηλεκτρολογικά ισχύος - Τηλεφωνία - Υδραυλικά - Υδραυλικός ανελκυστήρας - Πυρασφάλεια

Κτίριο Γραφείων με κατάστημα Mc Donalds στο ισόγειο

Θέση: Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Τύπος έργου: Νέο κτίριο
Χρόνος Μελέτης: 1996
Φορέας: τοπικός εργολάβος
Τύποι εγκαταστάσεων: Θέρμανση - Κλιματισμός / εξαερισμός καταστήματος (all air systems) - Φωτοτεχνία εσωτερικού χώρου - Ηλεκτρολογικά ισχύος - Τηλεφωνία - Υδραυλικά - Υδραυλικός ανελκυστήρας - Πυρασφάλεια

Κατάστημα Τραπέζης Bancorex

Θέση: Βιέννη (Αυστρία)
Τύπος έργου: Αλλαγή Χρήσης Ισογείου καταστήματος
Χρόνος Μελέτης: 1996
Φορέας: Bancorex - Τράπεζα Ρουμανίας
Τύποι εγκαταστάσεων: Ηλεκτρολογικά ισχύος - Φωτοτεχνία εσωτερικού χώρου - Δομημένη καλωδίωση

Τριόροφο κτίριο γραφείων με ισόγειο κατάστημα

Θέση: Θεσσαλονίκη Κέντρο
Τύπος έργου: Νέο κτίριο - άνω αρχαίου τείχους με ανάδειξή αυτού
Χρόνος Μελέτης: 2003
Φορέας: Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τύποι εγκαταστάσεων: Κλιματισμός (Split Units) - Φωτοτεχνία εσωτερικού χώρου / εξωτερικής ανάδειξης - Ηλεκτρολογικά ισχύος - Δομημένη καλωδίωση - Τηλεφωνία - Υδραυλικά - Υδραυλικός ανελκυστήρας - Πυρασφάλεια - Αντλιοστάσια Ομβρίων

Διάφορες πολυκατοικίες / μονοκατοικίες

Θέση: Περιοχή ευρύτερης Θεσσαλονίκη
Τύπος έργου: Νέα κτίρια
Χρόνος Μελέτης: 1993 - 2004
Φορείς: τοπικοί εργολάβοι - ιδιοκτήτες
Τύποι εγκαταστάσεων: Θέρμανση - ενίοτε κλιματισμός (split units) - Ηλεκτρολογικά ισχύος - Διανομή σήματος τηλεόρασης - Τηλεφωνία - Υδραυλικά - Ανελκυστήρες - Σύστημα διανομής / χρήσης καυσίμων αερίων - Πυρασφάλεια

Νέο Κτίριο Ιατρικών Εργαστηρίων

Θέση: Μελίτη - Ν.Φλωρίνης
Τύπος έργου: Μονο-όροφο Κτίριο με υπόγειο
Χρόνος Μελέτης: 2010
Φορέας: Κέντρο Ερευνας Γενετικής του Καρκίνου ΕΠΕ
Τύποι εγκαταστάσεων: Κλιματισμού (split units) - Εξαερισμού - Φωτισμού εσωτερικού χώρου / εξωτερικής ανάδειξης - Ηλεκτρολογικών ισχύος - Δομημένης καλωδίωσης - Τηλεφωνίας - Πυρασφάλειας