Αρχαιολογικοί Χώροι

Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός εγκαταστάσεων:

€ 550.000,00

Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκης

Θέση: Θεσσαλονίκη Κέντρο
Τύπος έργου: Αναστυλώσεις Αρχαιολογικού χώρου - Αναδείξεις Αρχαιολογικού Χώρου με χρήσεις επισκεπτών και πολιτιστικές εκδηλώσεις - Κτιριακά Έργα με χρήσεις μουσείου, αποθηκευτικών χώρων και εργαστηρίων
Χρόνος Μελέτης: 1995, 1997, 2003, 2007
Φορέας: ΥΠΟ -ΙΣΤ! ΕΠΚΑ
Τύποι εγκαταστάσεων: Κλιματισμός (all air) - Εξαερισμός - Κλιματισμός (split units) - Φωτοτεχνία εσωτερικών χώρων / εξωτερικών αναδείξεων - Ηλεκτρολογικά ισχύος - Δομημένη καλωδίωση - Τηλεφωνία - Υδραυλικά - Υδραυλικός ανελκυστήρας - Πυρασφάλεια - Αντλιοστάσια υπογείων υδάτων - Σύστημα διανομής / χρήσης καυσίμων αερίων - Αντικεραυνική προστασία