Πληροφοριακά στοιχεία

Το γραφείο είναι ατομική επιχείρηση του Διπλωματούχου Μηχανικού Ιωάννη Γεωργίου ΦΙΛΙΑ

Η έναρξη εργασιών του γραφείου έγινε το 1993 με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Ο Ι.Γ. Φίλιας αποτελεί το μόνιμο επιστημονικό προσωπικό του γραφείου και διαθέτει (χρόνος αναφοράς: 2012) επαγγελματική εμπειρία 29 περίπου ετών, εκ των οποίων τα 23 είναι με κατά κύριο λόγο τεχνικό μελετητικό αντικείμενο.

Εξωτερικοί συνεργάτες σε μόνιμη βάση είναι ο Διπλωματούχος Μηχανικός Άγγελος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ και η Διπλωματούχος Μηχανικός Ιωάννα ΣΟΥΛΙΔΟΥ.

Οι τάξεις μεγέθους των συνολικών προϋπολογισμών έργων των διεκπεραιωθέντων μελετών (χρόνος αναφοράς: Σεπτέμβριος 2010) είναι:

  • 6.000.000 US $ εκτός Ελλάδος και
  • 25.000.000 € εντός Ελλάδος.

Επιχειρησιακές γλώσσες του γραφείου είναι Ελληνικά, Γερμανικά και Αγγλικά.